Vitmålad U-Trapp med vitlaserade furusteg.

Trapp & räcke i ek.

Vitmålat med eksteg.

L-Trapp, vitmålad med eksteg.

L-Trapp i ask med räckesståndare i rostfria rör.

U-Trapp i oljad ek.